Världsmiljödagen i Kungsbacka

Inspirerar till förändring för en hållbar framtid

Kort om

VÄRLDSMILJÖDAGEN

Den 5 juni varje år firas VÄRLDSMILJÖDAGEN över hela världen.

Det är en FN-dag för att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling kring frågor såsom miljöhot och klimatförändringar. Världsmiljödagen belyser FN:s Globala Mål i Agenda 2030 inom miljöområdet. 

Årets tema är Biologisk mångfald, som är en förutsättning för livet på vår planet. Detta berör nummer 15 av de Globala Målen, "Ekosystem och biologisk mångfald".

Världsmiljödagen 2020 syftar till att belysa hur vi människor är ofrånkomligt länkade till och beroende av naturen för vår existens och livskvalitet. Målet med dagen i år är att uppmärksamma behovet av att återställa naturen och hindra förlusten av den biologiska mångfalden. 

Nu är det dags att vi vänder utvecklingen!

AKTIVITETER


Den lokala FN-föreningen och Naturskyddsföreningen i Kungsbacka vill tillsammans med alla andra goda krafter bidra till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls och att en omställning till hållbar utveckling drivs i vårt lokalsamhälle. 

Därför uppmärksammar vi Världsmiljödagen och vill därigenom inspirera till förändring av våra handlingsmönster, både individuellt och gemensamt i vår kommun - allt för att hejda klimatförändringarna och främja den biologiska mångfalden, som vi alla är beroende av för ett gott liv. 

På grund av Coronaviruset, och med hänsyn till smittspridningsrisken, kan vi inte som tidigare år fira Världsmiljödagen med ett större event på Kungsbacka torg då det innebär folksamling. Därför har vi valt att lägga om majoriteten av våra aktiviteter till en digital plattform

För att belysa årets tema och uppmuntra våra medmänniskor till engagemang för ett hållbart Kungsbacka kommer ett antal aktiviteter att genomföras fram till Världsmiljödagen den 5 juni

Vi utlyser en tävling, vi kommer att ha en utställning på Kulturhuset Fyren och en aktivitet i Badhusparken. Läs mer om de olika aktiviteterna nedan. 


UTSTÄLLNING OM 
BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH HÅLLBAR UTVECKLING

En utställning kring årets tema biologisk mångfald och hållbar utveckling lokalt och globalt finns att se på Kulturhuset Fyren under vecka 23, 2-5 juni (OBS! Nationaldagen stängt). 

TIPSPROMENAD OCH KLIMATMANIFESTATION 
I
BADHUSPARKEN

På Världsmiljödagen fredag den 5 juni arrangeras aktiviteter i Badhusparken tillsammans med Fridays for Future Kungsbacka. 


TÄVLA & VINN

Samtidigt som du bidrar till en bättre värld!

Kort Om Tävlingen

DINA BÄSTA TIPS FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL

Dela med dig av dina bästa tips & råd för en hållbar vardag och var med och tävla om fina priser! 

I prispotten finns bland annat presentkort för två personer på valfri föreställning på Kungsbacka Teater, presentkort hos Tuvan Ekolivs eller ett fint bokpris där du själv väljer mellan flera olika inspirerande titlar. 

SENASTE BLOGGINLÄGG 
I VÅR BLOGG

Bli först att läsa våra nyheter!